» Overige » Inspiratiebrief najaar 2017
  Inhoudsopgave Inspiratiebrief 2017 01:
  • Nieuwe directie -Harte Hartlief-
  • Onze stippen op de horizon
  • Nieuwe directie -Kees van Renswouw-
  • Integraal beheer
  • Meten is weten
  • Eco Consult detachering
  • Groene stad 2.0
  Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau zijn we al 20 jaar actief in de openbare ruimte in Nederland en België. Sinds januari 2017 zijn we met een nieuwe directie aan een nieuw decennium begonnen. In deze inspiratiebrief delen wij hoe zij dit eerste half jaar hebben ervaren en hoe wij vooruitkijken. Er gebeurde veel! Lees ook over onze nieuwe takken Omgevingskwaliteit en Detachering en hoe groen een spil wordt bij nieuw beleid.
  Inhoudsopgave Inspiratiebrief 2017 01:

  NIEUWE DIRECTIE -HARTE HARTLIEF-

  Als meewerkend directeur met 35 jaar ervaring, besef ik de waarde van jarenlange kennis en kunde van de voor mij nieuwe collega’s. Een geweldig team. Ik ervaar en waardeer daarbij ook de betrokkenheid van u, onze opdrachtgevers en partners, bij de uitdagingen waar u voor staat. Wij zijn er trots op als het ons lukt om u daadwerkelijk te helpen bij het inspelen op een veranderende omgeving.
  Mijn persoonlijke, maar zeker ook ons gezamenlijke doel is, dat Eco Consult de komende jaren zich blijft richten op projecten met een breed werkveld* in de publieke ruimte waar we samen met u tot nieuwe werkbare oplossingen komen die u energie geven.  *Een greep uit ons werkveld:  
  • Advies klimaatadaptie
  • Beleidsadvisering stedelijk groen
  • Participatie bij planontwikkeling
  • Milieu monitoringen
  • CROW-metingen en schouwen
  • Begeleiding deelnemers Entente Florale
  Alleen samen kunnen we er een succes van maken!

  Wilt u meer weten of verkennen wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens contact op met Harte Hartlief op telefoonnummer +31(0)616579978 of via Harte.hartlief@ecoconsult-gmm.nl.

   

  ONZE STIPPEN OP DE HORIZON

  Daar gaan we voor!
   

  NIEUWE DIRECTIE -KEES VAN RENSWOUW-

  Terugkijken is per definitie een stuk makkelijker dan vooruitkijken. Vanuit mijn perspectief – als mede-eigenaar –ligt de euforie van de geslaagde overname van Eco Consult achter ons. De zakelijke wittebroodsweken zijn voorbij en het is volle kracht vooruit. Elke keer vind ik het bijzonder hoe de collega’s elkaar vinden en in wisselende samenstelling een team vormen voor een opdracht en er een succes van maken!
  We keken ook met ons hele team naar de historie van 20 jaar Eco Consult en namen dat als startpunt om te bepalen waar we als bedrijf naar toe willen (zie kader Stippen op de horizon). Eco Consult wordt daarmee niet opeens een ander bedrijf. We kiezen voor duurzame groei op de vakgebieden waarin we uitblinken en die aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Als optimistisch realist kijk ik uit naar het zilveren en gouden jubileum van Eco Consult.

  Neem gerust eens contact op met Kees van Renswouw op telefoonnummer +31(0)622979315 of via kees.vanrenswouw@ecoconsult-gmm.nl.

   

  INTEGRAAL BEHEER

  Kwaliteit van de publieke ruimte wordt in eerste instantie bepaald door de inrichting en het onderhoud van die ruimte. De gebruiker is uiteindelijk degene die beoordeeld of de kwaliteit voldoet. Het gebruik van de publieke ruimte is daarmee net zo belangrijk als inrichting en onderhoud. Misschien zou gebruik zelfs wel leidend moeten zijn? Het grip krijgen op het totaalpakket dat de omgevingskwaliteit bepaalt, heeft geleid tot de oprichting van het Instituut voor Omgevingskwaliteit.
  Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen Eco Consult en Kernel Groep. In het instituut bundelen wij onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van omgevingskwaliteit. Hierbij zetten we nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal. In onze dienstverlening richten we ons op professionals in de fysieke leefomgeving.

  Meer Informatie op www.instituutvooromgevingskwaliteit.nl of bel Karin Jansen voor een inspirerend gesprek: +31 655 86 56 20 of via karin.jansen@ecoconsult-gmm.nl

  DOEN:
  Interactieve lunchlezing over omgevingskwaliteit voor fris hersenvoedsel want: de waarheid ligt op straat!! 

   

  METEN IS WETEN

  Eco Consult voert al jarenlang vele soorten metingen in de buitenruimte uit in Nederland en België. Wij kunnen meten volgens verschillende standaarden en helpen u graag om daarbij de juiste meetmethode te kiezen. De beste methode geeft namelijk echt antwoord op uw vraag:   
  • Voldoet de aannemer aan de bestekeisen?
  • Voldoet het totaalbeeld aan de afgesproken kwaliteit?
  • Hoe verhouden zich de kwaliteiten tussen de verschillende wijken?
  • Hoe ontwikkelt een kwaliteitsaspect zich door de jaren heen?
  Voor meer informatie kunt u terecht bij Rick Lieverse op telefoonnummer +31(0)621 27 03 83 of via r.lieverse@ecoconsult-gmm.nl.
   

  ECO CONSULT DETACHERING

  Wij helpen uw organisatie ook bij tijdelijke onderbezetting via detachering of voor de duur van een project.
  Door ons landelijke netwerk en kennis van de markt brengen wij vraag en aanbod bij zowel het publiek domein alsmede onze deskundige interim-kandidaten bij elkaar. Opdrachtgevers helpen we zoeken naar deskundige specialisten voor de openbare ruimte. Onze kandidaten onderscheiden zich door hun vakkennis, creativiteit en kennis van publieke organisaties.

  Harte Hartlief helpt u hier graag bij. Telefoonnummer +31(0)616579978 of via Harte.hartlief@ecoconsult-gmm.nl

   

  GROENE STAD 2.0

  De afgelopen periode hebben we intensief gewerkt aan groenbeleid voor de gemeenten Doetinchem, Ermelo, Oldenzaal en Renkum. Steeds hebben we in nauwe samenwerking met interne en externe experts, inwoners en andere betrokkenen een plan op maat gemaakt. Elk plan is dus anders van aard en opzet en daarmee UNIEK.
  Opvallend is dat er los van elkaar een gemeenschappelijke ontwikkeling plaatsvindt: waar groene plannen eerder vooral sectoraal (‘voor en door groenmensen’) waren ingestoken, zien we nu dat tal van disciplines graag meedenken en inbreng leveren:
  • Gezondheid, sport en bewegen
  • Klimaat en waterretentie
  • Duurzame energie
  • Biodiversiteit en natuurbeleving
  Zo is van hieruit en op creatieve wijze meegedacht over de invulling van integraal groenbeleid in deze gemeenten. De plannen nemen nu veel meer dan eerder een centrale positie in. Ook is er door deze aanpak gelijk een breed draagvlak voor de uitvoering van het beleid en groene projecten. En zoals we als feedback terugkregen: een prima opmaat voor de omgevingsvisie!

  Wilt u ook tips of ondersteuning? Marieke Teunissen helpt u graag: marieke.teunissen@ecoconsult-gmm.nl of via +31(0)612 60 80 55.

  Robuust groen en meer biodiversiteit geven toekomst aan stad en platteland. Maak dus gebruik van de natuurlijke elementen.

   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN