» Groen en bomen » Projecten
  Groen projecten
   
  Almelo Bosplantsoen
  Voor de gemeente Almelo schreef Eco Consult-GMM een beheerplan voor de natuurlijke beplantingen (struweel). Een beheerplan dat als basis dient voor een bestek. In september-oktober 2015 heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden...Lees meer...

  Bladel Monumentale Bomen
  In opdracht van gemeente Bladel heeft Eco Consult-GMM een inventarisatie van de (potentieel) monumentale groenobjecten uitgevoerd en vervolgens een lijst Monumentaal Groen opgesteld. Aanvullend aan deze lijst zijn ook de herdenkingsbomen in kaart gebracht en opgenomen op een lijst Herdenkingsbomen. Lees meer...

  Groenstructuurvisie Kampen maakt van groen goud
  Deze groenvisie bestaande uit structuurkaarten en uitwerking van thema's (ontwerp, beheer, bomen, ecologie, duurzaamheid, gebruik en participatie) worden waarden van het groen duidelijk. Met de uitvoeringsagenda en uitwerkingen op buurtniveau krijgt dit plan vorm, mede door een deels zelfstandige financiering. Lees meer...

  Modulair opgebouwd Groenbeleidsplan Aalten
  Samen met medewerkers van de gemeente Aalten stelden we een praktisch plan op waarin zaken aan b
  od komen als: groenstructuren, beeldkwaliteit, bomenbeleid, ecologie, uitgifte groen, adoptie van groen, onkruidbestrijding en spelen. Lees meer...


   
  Renkum Beleidsplan groenbeheer
  Met het ‘Beleidsplan groenbeheer’ werden de kaders voor het groenbeheer in de gemeente Renkum vastgesteld.

   
  Renkum Actieplan Groen
  Samen met de gemeente stelde Eco Consult het ‘Actieplan Groen’ op om zo - ook met minder onderhoudsbudget - de kwaliteit van het openbaar groen te waarborgen.


   
  Quickscan Aalten
  Om inzicht te krijgen in de actuele staat van het groenonderhoud in de gemeente Aalten voerde Eco Consult voor van het opstellen van het groenbeleidsplan een quick scan uit.


   
  Groene lijnen naar de toekomst
  Onder deze titel is de strategische Groenvisie van de gemeente Capelle aan den IJssel verschenen. Samen met een gemeentelijke projectgroep maakte Eco Consult deze nota.


   
  Bomenstructuurplan Almelo
  Met een hoofdbomenstructuurkaart en concrete uitwerking per wijk weten zowel bestuurders, ontwerpers, beheerders en bewoners waar ze aan toe zijn. Met respect voor het verleden liggen er nu heldere lijnen voor de toekomst en het heden.

   
  Groenstructuurplan Winterswijk
  Met de titel 'Ster in het landschap, goed in het groen' gaven we het openbaar groen in Winterswijk de waardering die het verdient.


   
  Protocol monitoring openbare ruimte
  Eco Consult heeft voor de gemeente Doetinchem een protocol monitoring openbare ruimte opgesteld. Het protocol brengt op een overzichtelijke wijze in beeld waar, wat, wanneer, op welke manier en hoe vaak de kwaliteit gemeten wordt.

   
  Beheertoetsen Doetinchem
  In samenwerking met de gemeente Doetinchem is door Eco Consult een standaard beheertoets opgezet waarmee de beheerbaarheid van nieuwbouwplannen en herinrichtingsplannen getoetst kan worden, zodat deze conform het ‘Kwaliteitsplan Onderhoud’ kunnen worden uitgevoerd.

  Groenbeheersysteem Wageningen
  De gemeente Wageningen wilde het groenbeheersysteem weer up-to-date en operationeel maken, en de kwaliteitssystematiek in het beheersysteem verwerken. Bij deze inhaalslag heeft Eco Consult externe deskundigheid en capaciteit aan de gemeente geleverd.

   
  Boomwaardering Doetinchem
  Voor een herstructureringsgebied in Doetinchem is met behulp van een puntenwaardering, op objectieve wijze in beeld gebracht wat de waardevolle bomen en beplantingen in dat gebied zijn.

   
  Beleidsplan Bomenbescherming Overbetuwe
  Eco Consult heeft in opdracht van gemeente Overbetuwe gewerkt aan een “kanteling” van hun kapverordening. De opgestelde criteria voor het selecteren van beschermwaardige houtopstanden werden mede beoordeeld door de Bomenstichting.


   
  Bezuinigingen Beheer Veendam
  Eco Consult is door de gemeente Veendam gevraagd om als “klankbord” te fungeren en mee te denken over bezuinigingsopties.


   
  Implementatie beheerkwaliteit Heerhugowaard
  Naar aanleiding van het uitkomen van het Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte Heerhugowaard heeft Eco Consult de onderhoudsdienst meerdere jaren ondersteund bij het werken in de praktijk met dit plan.   
  Groenvisie Slotervaart
  Ontwikkeling visie op stedelijk openbaar groen. Beleidsuitspraken en kaartmateriaal voor behoud en ontwikkeling van groen.


   
  BOR schouw Tiel
  Uitvoering schouw beheer openbare ruimte.   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN