» Ecologie en Natuur » Publicaties
  Publicaties
  Via onderstaande links worden projectbladen (pdf-bestanden) geopend, in de rechterkolom staat uitgebreidere projectinformatie.


  Internetapplicatie Natuurlijk Beheer

  Herziene gedragscode beheer

  Risicoanalyse natuurwetgeving

  Flora- en faunawet


  Impressie studiedagen Flora- en faunawet
  ​Internetapplicatie Natuurlijk Beheer - Stadswerk Magazine 10/2015
  De projectgroep Eologisch Groenbeheer van Vereniging Stadswerk heeft in samenwerking met Eco Consult-GMM een pilot uitgevoerd waarin normen en kengetallen van natuurlijk beheer doorgerekend en aangevuld werden. Vervolgens is er een internetapplicatie ontwikkeld waarin deze data verwerkt zijn. Lees meer...


  Herziene gedragscode bestendig beheer en onderhoud 
  Eind 2014 keurde het ministerie de gedragscode opnieuw goed voor een periode van 5 jaar. 
  De gedragscode is universeel in heel Nederland toepasbaar door gemeenten en groenbedrijven. U maakt hem op maat voor uw organisatie of project met de leidraad en het plan van aanpak. De gedragscode maakt deel uit van een informatieset met daarin ook een voorbeeld plan van aanpak en gebruiksleidraad; verkrijgbaar via www.stadswerk.nl

  Risicoanalyse natuurwetgeving
  Bij bouwplannen laat u een natuurtoets uitvoeren. Dat is een goede stap om de natuurwetgeving te implementeren. Maar hoe heeft u de Flora- en faunawet geborgd bij het verlenen van vergunningen, het muteren bestemmings- en beleidsplannen en het uitgeven van bestekken?

  Flora- en faunawet
  Eco Consult ontwikkelt in samenwerking met IPC Groene Ruimte voor Stadswerk gedragscodes en ondersteunt gemeenten bij het opstellen van lokaal flora- & faunabeleid.

   
  Impressie Studiedagen Flora- en faunawet
  Een fotoverslag van de studiedagen 2007 over invoering van de wet bij beheer van groenvoorzieningen

   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN