» Ecologie en Natuur » Projecten
  Uitgevoerde ecologie- en natuurprojecten
  Via onderstaande links worden projectbladen (pdf-bestanden) geopend, in de rechterkolom staat uitgebreidere projectinformatie.


  Flora- en faunawet
  Beheerplan Ecolint ZuiderAmstel
  Gijsbrecht van Aemstelpark
  Ecologie- en Natuurprojecten

  Flora- en faunawet
  Eco Consult ontwikkelt in samenwerking met IPC Groene Ruimte voor gemeenten in opdracht van Stadswerk gedragscodes en ondersteunt gemeenten individueel bij het opstellen van lokaal flora- & faunabeleid.

  Beheerplan Ecolint ZuiderAmstel
  Ontwikkeling van een praktisch beheerplan met beleidsdeel voor natuurvriendelijke oevers in een stedelijke omgeving.

  Gijsbrecht van Aemstelpark
  Eco Consult onderzocht de mogelijkheden voor inpassing van extra water in het Gijsbrecht van Aemstelpark en gaf vorm aan de inpassing van dit extra water. Hiermee kreeg tevens het Ecolint een extra impuls.
   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN