» Werkterreinen » Plug & Play
   


   
  Plug & Play

  De uitspraak 'beleid wordt in de praktijk gemaakt' is meer dan waar. Hoeveel zaken in de dagelijkse uitvoering lopen uitstekend, zonder 'op papier geregeld' te zijn? Uit oogpunt van transparantie, afleggen van verantwoording of personeelswisseling is het op een gegeven moment verstandig om de geslaagde uitvoering als 'beleid' vast te leggen.

  Eco Consult hanteert daarbij de 'plug & play'-methode: wij vertalen de goedlopende praktijk naar kort en kernachtig verwoorde beleidsthema's, geven richtlijnen voor de uitvoering, lossen knelpunten op en introduceren handige hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een beslisboom voor uitgifte van snippergroen, een checklist voor beoordeling van overlast van bomen of een stroomschema om de juiste meetmethode voor de kwaliteit van de openbare ruimte te bepalen.

  De uitvoering kan hiermee direct aan de slag zodat voordelen op het gebied van kwaliteit, geld, implementatie of communicatie op korte termijn reeds zichtbaar worden. 'Plug & play' blijkt dan ook een zeer effectieve methode om met geringe inspanning snel resultaten te boeken.

  Lees hier meer over de toepassing van deze methode. Voorbeelden van enkele van onze projecten zijn te vinden onder 'Milieu - Projecten'.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN