» Milieu » DUURZAAM BEHEER


  Duurzaam (onkruid)beheer

  Onkruidbeheer van groen en verhardingen kan het milieu belasten. Zo veroorzaakt chemische onkruidbestrijding een sterke belasting van het oppervlaktewater.

  Naast ecologische effecten zorgt dit vooral voor problemen bij de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater.
  Goed beheer van groenvoorzieningen en verhardingen kan deze hinder beperken of zelfs voorkomen.

  Mogelijkheden om dit beheer milieuvriendelijker uit te voeren zijn inmiddels voor handen. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is al sterk verminderd - maar nog niet voldoende - door de inzet van alternatieve methoden en door ecologisch groenbeheer.
  Ook bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, groenvoorzieningen en woonwijken wordt steeds meer gekozen voor materialen die duurzaam en/of milieuvriendelijker zijn geproduceerd of minder onderhoud behoeven. 

  Eco Consult is al bijna 25 jaar actief op het vlak van bestrijdingsmiddelen en beheerkwaliteit en weet als geen ander wat er speelt en bovenal wat er nodig is voor een duurzaam beheer. Lees meer over:

  • Landelijk beleid
  Certificering
  Monitoring
  Quick scan
  Nulmeting
  Omschakelplannen

  Landelijk beleid

  De Rijksoverheid voert al sinds 1989 een beleid waarbij de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen wordt teruggedrongen. Dit in aansluiting op Europse regelgeving. Veel terreinbeheerders hebben daarop inmiddels hun aanpak van onkruidbestrijding aangepast. Ook de waterbeherende instanties richten zich op het aanpakken van de bron zodat ook de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater duurzaam te waarborgen zijn.

  Eco Consult is actief in denktanks van ministeries en andere betrokken organisaties op het gebied van ontwikkelingen en regelgeving inzake chemische bestrijdingsmiddelen en heeft reeds talloze beheerders ondersteund bij de omschakeling naar een niet-chemisch beheer. Zie 'Dossier NAP' voor de meest actuele ontwikkelingen.

  Daarnaast hebben wij contacten met de fabrikanten van o.a. onkruidbestrijdingapparatuur zodat ook zij adequaat kunnen inspelen op de wensen van gebruikers en wetgeving. Als onafhankelijk bureau voeren regelmatig onderzoeken uit naar de balans tussen kosten, beeldkwaliteit en milieuaspecten van nieuwe apparatuur. 

  Eco Consult is de specialist op het gebied van onkruidbestrijdingmethoden. U kunt er terecht met al uw vragen over onderzoek, beleidsvorming, omschakelplannen, monitoring, overtuiging van politiek of bestuur, beheer en onderhoud of licentietrainingen.

  Raadpleeg het College van de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctgb)
  voor een actueel overzicht van de toegelaten middelen en hun toepassing. Op de website van de Rijksoverheid (onderwerp bestrijdingsmiddelen) en de Vewin is een overzicht van de actuele wet- en regelgeving te vinden.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN