» Milieu » - Zwerfafval

  Met subsidie kan het bij u ook schoon worden. Doe mee!

     Rick Lieverse geeft u graag meer informatie:
  telefoon: +31621 270 383
  e-mail: 
  r.lieverse@ecoconsult-gmm.nl
  Zwerfafval, het kan nog altijd minder, met meer subsidie!

  Eco Consult voert wederom in de periode 2016-2019 in opdracht van Rijkswaterstaat de ‘Landelijke meting van de schoonheidsbeelden en de samenstelling van zwerfafval in Nederland’ ook wel bekend als de Landelijke Monitor Zwerfafval. Doel van deze landelijke metingen is om objectieve gegevens te verzamelen over de zwerfafvalsituatie in Nederland als totaal en de belangrijkste gebiedstypen (denk aan winkelcentra, woonwijken, recreatiegebieden etc.). Analyse van deze gegevens maakt het mogelijk om de effectiviteit van het beleid in beeld te brengen en trends te signaleren. Zo worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt door partijen als Nederland Schoon’ om nieuwe acties in gang te zetten of bij te sturen in het beleid. Ook voor lokale partijen (gemeenten, terreinbeheerders) zijn de uitkomsten bijzonder geschikt om een benchmark uit te voeren.

  Wij komen hierdoor op veel plekken in Nederland en hebben zodoende brede kennis en inzichten opgebouwd over de problematiek van zwerfafval. Zo zien we dat beheerders in de praktijk nog veel mogelijkheden laten liggen voor een schonere buitenruimte. Wist u dat voor veel activiteiten jaarlijks subsidie beschikbaar is om u te ondersteunen? Denk dan bijvoorbeeld aan:
  • Opstellen van een beheerkwaliteitsplan.
  • Overschakelen naar beeldgericht beheer.
  • Schouwen van resultaten en doen van verbetervoorstellen.
  • Uitvoeren benchmark.
  • Opstellen plaatsingsplan afvalbakken.
  • Aanpassen inrichting openbare ruimte om zwerfafval te voorkomen.
  • Betrekken van bewoners, scholen of andere maatschappelijke partijen.
  • Workshops, voorlichting en trainingen.

  Als gemeente kunt u subsidie aanvragen voor uw extra aanpak om uw gemeente (nog) schoner te maken. Doet u mee? Denk hierbij aan activiteiten als slimmer beheren, preventie door andere inrichting of inschakelen van bewoners. Wij helpen u graag bij het opstellen van een plan van aanpak en/of uitvoering van de activiteiten.
   
   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN