» Milieu » - Gezonde bodem
  Meer informatie geven u:

  Ron Theunisz
  r.theunisz@ecoconsult-gmm.nl

  Marieke Teunissen
  marieke.teunissen@ecoconsult-gmm.nl
  In een gezonde bodem ...

  Onze bodem is niet alleen de standplaats voor onder meer groen, bebouwing, kabels en leidingen. Een gezonde bodem is ook van belang als:

  Buffer voor water waardoor hemelwater kan worden opgevangen
  en vastgehouden wat zowel in natte als droge tijden nodig is.
  Voedingsbron voor planten en dieren zodat zij beter bestand zijn tegen stress, ziekten en plagen.
  Leefmilieu voor bodemorganismen.


  Een gezonde bodem kent een actief bodemleven van schimmels, bacteriën en andere micro-organismen. Een bodem met volop microleven en is open en rul; plantenwortels kunnen ‘ademen’ en voeding opnemen. Bij een gebrek aan bodemleven slaat de bodem dicht en ontstaat er zuurstoftekort in de grond.

  Micro-organismen zijn daarbij onmisbaar evenals bacteriën en schimmels. Zij breken bladeren en andere organische afvalproducten af en zetten deze om tot bruikbare voedingsstoffen voor de planten om te kunnen groeien. Plantengroei is te stimuleren door meststoffen te gebruiken waaraan micro- organismen zijn toegevoegd.
  Kennis van bodem en bodemleven is van essentieel belang bij onder meer het chemie-vrij beheren van sport- en recreatieterreinen, maar ook bij groenvoorzieningen.

  Organismen in de bodem werken via stapsgewijze processen. Elke stap en de volgorde van die stappen in dat proces is essentieel. De afbraak van wortelresten, maar ook alle andere afbraakprocessen is een opvolging van stappen. Haal je een stap weg, dan stopt het proces. Ook is er samenwerking tussen verschillende micro- organismen nodig om het proces te kunnen voltooien. Bijvoorbeeld een bacterie die zetmeel afbreekt heeft ook fosfaat nodig om nieuwe bacteriën te laten groeien.
  Des te meer verschillende soorten organismen bij in de bodem aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat er organismen aanwezig zijn die een stap in het proces kunnen maken. Hierdoor is het systeem robuuster. Veel verschillende micro-organismen bij elkaar hebben een groter probleemoplossend vermogen.

  Diverse gemeenten hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het bemesten van sportvelden (en groenvoorzieningen) met micro-organismen. Enkele ervaringen zetten wij voor u op de rij:
  * Het effect van de organische meststoffen en micro-organismen is wat minder snel zichtbaar dan met anorganische bemesting. De meststof gaat eerst aan het werk in de bodem, na een tijdje zie je daarvan het effect bovengronds.
  * Naast de mogelijkheid om bij een lagere temperatuur al te bemesten en resultaat te zien, wordt de zode door een optimale wortelgroei beduidend sterker, waardoor het gras eerder en volop gebruikt kan worden. Dit is met name een groot voordeel bij sportvelden.
  * Door ook gebruik te maken van micro-organismen (protozoa) in de meststof wordt het resultaat zichtbaar versneld; het gras groeit namelijk al vanaf 5 °C in plaats van de normale 10 °C. En dat is positief wanneer je met smart zit te wachten totdat het gras weer groen wordt. Maar vooral ook belangrijk is dat het gras veel sterker wordt, meer mineralen opneemt en zo minder vatbaar is voor mos, gebreksziekten en plagen.
  * Planten en gras wortelen dieper waardoor ze ook beter tegen droogte bestand zijn. Op sportvelden hoeft daardoor aanzienlijk minder te worden beregend.

  Protozoa zijn ééncellige micro-organismen die vrijwel overal op aarde voorkomen, ook in de bodem. Protozoa eten bacteriën en hebben zo een belangrijke sturende rol in de bodem.

  Omdat kennis over deze wijze van chemie-vrij beheer met name op sportvelden en recreatieterreinen nog beperkt aanwezig is de Golfalliantie - bestaande uit Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie hebben - een
  Green Deal afgesloten. Het streven is chemievrije golfbanen, mits haalbaar en betaalbaar en mits een goede speelkwaliteit behouden blijft. Eind 2016/ begin 2017 zijn een concrete factsheet en ‘best practices’ te verwachten. Eco Consult is als expert bij deze Green Deal betrokken.

   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN