» Milieu
  Milieu

  Een veilige, schone en gezonde omgeving. Burgers en bewoners stellen steeds vaker vragen over de milieurisico's van werkzaamheden en in te zetten middelen. De rijksoverheid voert al jaren een beleid om de toevoer van omgevingsvreemde stoffen en stoffen die slechts zeer langzaam afbreken te verminderen. Er zijn regels opgesteld voor de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen, het storten van afval en het onttrekken van natuurlijke hulpbronnen. Vaak betekent dit aanpassing van beleid en werkmethoden in de organisatie.

  Eco Consult helpt u mee om de gevolgen van nieuwe regels in kaart te brengen en uw bedrijfsvoering of organisatie daarop aan te passen. Of bent u de wetgeving voor en neemt u het initiatief en gaat nu reeds zelf aan de slag? Wij hebben een goed netwerk van relaties in zowel de onderzoeksinstituten, beleidsmakers als leveranciers en fabrikanten waarmee in veel verschillende situaties de meest passende vorm kan worden gevonden. De specialismen van Eco consult liggen vooral op het gebied van:
  • Ontwikkeling van programma's en processen om de openbare ruimte te beheren zonder of met beperkte chemische bestrijdingsmiddelen
  • Begeleiding bij het proces naar een chemievrij beheer van de (openbare) ruimte
  • Advisering met betrekking tot reductieprogramma's
  • Ondersteuning bij omschakelingsprocessen

  U kunt bij Eco Consult terecht voor onder meer de volgende producten en werkzaamheden:
  • Handboek 'Beheren zonder chemische bestrijdingsmiddelen'
  • Monitoringsrapportages onkruidbestrijdingsmethoden
  • Beheerpakketten onkruidbeheer in groen en op verhardingen
  • Onderzoek naar bestrijdingsmiddelenschade
  • Verwerking groenafval

  Contactpersoon: Harte Hartlief
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN