» Kwaliteitsgestuurd werken » - Training voorbereiding  Karin Jansen geeft u graag meer informatie:
  telefoon:
  06 – 55 86 56 20
  e-mail: karin.jansen@ecoconsult-gmm.nl


  Soorten trainingen:
  Training beleid
  Training voorbereiding
  Training toezicht
  Training uitvoering
  Training voorbereiding

  Bij deze training staat centraal het kwaliteitsgestuurd werken bekeken vanuit de kant van zowel de opdrachtgevende als de opdrachtnemende partij.

  Voor een goede onderlinge afstemming kan het meerwaarde hebben om samen met de werkvoorbereiders van het opdrachtnemend bedrijf of eigen uitvoerend organisatieonderdeel aan de training deel te nemen.


  Er is veel aandacht voor onderwerpen als planning, aanpak en sturing. Een deel van de training vindt buiten plaats. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
  • Welke processtappen zijn er te onderscheiden?
  • Wie doet wat bij welke stap en waarom?
  • Wat is een integraal beeldbestek en hoe verhoudt zich dit tot het eigen bestek?
  • Wat moet ik weten over de prijsvorming en aanbesteden?
  • Welke meetmethoden zijn er en wat zijn de verschillen?
  • Hoe kan de opdrachtnemer bijsturen?
  • Hoe wordt het toezicht houden vormgegeven in een bestek?

   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN