» Kwaliteitsgestuurd werken » - Nulmeting
   
   
  Nulmeting

  Bij het kwaliteitsgestuurd beheren wordt gestuurd op beeld of resultaat in plaats van op de werkzaamheden zelf.

  Het gewenste kwaliteitsniveau wordt in beleidsplan vastgesteld of op andere wijze tussen partijen afgesproken. Dit is het doel dat moet worden bereikt.

  Voor de uitvoerende partij is het daarbij van belang om daarnaast over gegevens van de uitgangsituaties te beschikken. Wordt of moet worden gewerkt vanuit een achterstandsituatie of ligt het gewenste niveau er al en hoeft dit alleen in stand te worden gehouden?

  De uitgangssituatie is sterk bepalend voor de prijs. Laat dit tijdens de aanbesteding vooral duidelijk worden.

  Maak dus voordat u start met de uitvoering van een beeldbestek een nulmeting zodat duidelijk wordt waar u aan begint of op kunt worden afgerekend.

  Belangrijk is dat de nulmeting wordt uitgevoerd passend bij de methode die zal worden gehanteerd voor het toezicht houden waardoor vergelijkingen mogelijk zijn.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN