» Kwaliteitsgestuurd werken » - Kwaliteitsplan IBOR

   
  Kwaliteitsplan IBOR

  Om IBOR gestructureerd in te voeren en structureel uit te voeren zijn in onze ogen verschillende instrumenten nodig waarin de visie, uitgangspunten, randvoorwaarden, werkwijzen, en consequenties zijn vastgelegd.

  ­• Beleidsplan IBOR of een kwaliteitsplan
  ­• Integraal onderhouds(beeld)bestek
  ­• Beeldcatalogus
  ­• Kaart met functionele eenheden
  ­• Kwaliteitsprofielen met zoneringskaarten
  ­• Handleiding voor de meetmethodiek en bewonersbetrokkenheid
  ­• Handleiding voor het houden van toezicht en monitoring

  In het IBOR-proces is een aantal fasen te onderscheiden. Elke fase bestaat uit één of meerdere activiteiten en levert concrete resultaten waarover besloten kan worden (go/no go). Een voorbeeld van een mogelijke fasering:

  Fase 1: Voorbereiding en verkenning.
  Fase 2: Uitwerken IBOR-instrumenten en uitvoeren nulmeting.
  Fase 3: Opstellen kwaliteitsprofielen en eerste doorrekening.
  Fase 4: Samenstellen beleidsplan IBOR.
  Fase 5: Besluitvorming.
  Fase 6: Uitvoeren trainingen.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN