» Kwaliteitsgestuurd werken
  Wat kunnen wij voor u betekenen?
  Eco Consult heeft als adviesbureau een brede ervaring ten aanzien van alle bovengenoemde werkgebieden. De combinatie met de individuele expertise van onze medewerkers maakt ons dan ook tot een zeer geschikte partij om het IBOR-proces te begeleiden en zorg te dragen voor producten die op maat zijn gesneden voor de dagelijkse praktijk in uw organisatie

  Het doorlopen van een IBOR-proces vraagt om een ruime expertise op het gebied van de openbare ruimte, niet alleen ten aanzien van beleid, regelgeving of ontwerp, maar ook van aanleg, beheer, onderhoud, meten, monitoren en trainen.

     Karin Jansen geeft u graag informatie over de mogelijkheden om dit in uw organisatie toe te passen.

  Telefoon: 0655 865 620
  e-mail:
  karin.jansen@ecoconsult-gmm.nl
   
  Kwaliteitsgestuurd werken

  Bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte zijn er twee termen in gebruik:

  Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
  Dit is een proces om te komen tot een integrale inrichting en beheer van de openbare ruimte dat wordt gekenmerkt doordat de (onderhouds)werkzaamheden voor alle beheeronderdelen (groen, grijs en blauw) op elkaar zijn afgestemd.


  Kwaliteitsgestuurd beheer
  Dit is een resultaatgerichte manier van beheren waarbij niet wordt gestuurd op inspanningen of werkzaamheden maar op het resultaat hiervan. Het gewenste resultaat wordt vastgelegd door kwaliteitsomschrijvingen ondersteund door beelden.


  Door integraal in te richten en te beheren (IBOR) kunnen zowel de beheerders als het bestuur gerichter sturen op de kwaliteit van de woonomgeving en hierover beter communiceren met burgers.

  IBOR is ook een middel om inwoners, bedrijven en instellingen, buurten, wijken en dorpen de mogelijkheid te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van de eigen woon- of werkomgeving. IBOR dient in zo'n geval als opmaat of invulling van burgerparticapatie.

   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN