» Groen en bomen » BEHEER
  Beheer

  Het ‘beheer’ van groen en bomen heeft betrekking op een zeer breed taakveld; dit kan variëren van abstract (beheervisie) tot concreet (werkplan) en alles wat hier tussenin zit. Ook het thema groen kan breed worden ingevuld: traditioneel beheer, ecologisch beheer, duurzaam beheer, spelen, …

  Ondanks dat het om zeer verschillende producten kan gaan, is het van belang om steeds het ‘grote plaatje’ in beeld te houden. Of het nu gaat om het opstellen van een onderhoudsbestek, het doorrekenen van het onderhoud, het opstellen van een meerjarenplanning of het vastleggen van de algehele beheerstrategie. Steeds is de vraag in het achterhoofd: is het wel praktisch uitvoerbaar? Strookt dit wel met onze visie? Alleen dan ontstaat de gewenste samenhang in het beheer op alle niveaus zodat de gestelde doelen op een soepele en efficiënte wijze bereikt worden.

  De adviseurs van Eco Consult BV verstaan het beheervak als geen ander en zijn goed in het leggen van verbindingen tussen enerzijds visie & beleid en anderzijds de praktijk van de uitvoering. Zo ontstaan praktische en doelgerichte producten die tegelijkertijd de hogere ambities niet uit het oog verliezen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een beheerplan, werkplan, alternatieve beheerscenario’s of onderhoudsbestekken.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN