» Groen en bomen » - Werkplan
  Werk- of onderhoudsplan

  Het werk- of onderhoudsplan is de concrete vertaling van een beheer- of aanlegplan naar de concrete jaar- of meerjarenplanning en de bijbehorende werkmethoden, inzet van mensen, machines en materialen. Aan de hand van een ‘arbeidsfilm’ kunnen ook de arbeidsbehoefte en -aanbod of het bijbehorend budget en benodigde kosten op elkaar worden afgestemd. Een dergelijk plan wordt meestal jaarlijks bijgesteld aan de hand van de bereikte resultaten of tussentijdse ontwikkelingen. Als de werkzaamheden uit- (of in-) besteed worden, vormt het werkplan tevens het vertrekpunt voor het opstellen van het onderhoudsbestek.

  Eco Consult maakt werk- en onderhoudsplannen vanuit beheerplannen, bestekken of de dagelijkse praktijk zodat ze zo goed mogelijk kunnen aansluiten op aanwezige visies of beschikbare middelen. We beschikken over een uitgebreide database met werkpakketten en normen die als basis kunnen dienen voor een werk- of onderhoudsplan op maat.

  Referentieprojecten:
  Onderhoudsplan Papendrecht (voor informatie: Marieke Teunissen)

  Onderhoudsplan oevers Oss 
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN