» Groen en bomen » - Structuurplan
  Structuurplan

  Het groenstructuurplan en/of bomenstructuurplan kunnen een nadere uitwerking zijn van het groenbeleidsplan of bomenbeleidsplan. In sommige gevallen vormt het een onderdeel van het overkoepelende beleidsplan.

  De definitie van groenstructuur of bomenstructuur is ‘de ruimtelijke en functionele samenhang van groenvoorzieningen en bomen met elkaar en de omgeving’. Eco Consult BV maakt hierbij over het algemeen onderscheid tussen de hoofdgroenstructuur en de wijk- of buurtgroenstructuur. Tezamen vormen deze structuren het ‘groene raamwerk’ van een stad, dorp of buitengebied. De groenstructuur en bomenstructuur bouwen wij op door een grondige analyse van functies, waarden en ambities. Historische groenstructuren (denk aan oude invalswegen, ingepaste landschapselementen, kerkepaden) zijn voor ons een belangrijke invalshoek: behoud en herstel van deze structuren zijn van speciale waarde voor de link met de historie en unieke ruimtelijke kwaliteiten van uw gemeente.

  Een groenstructuurplan of bomenstructuurplan samengesteld door Eco Consult BV is leesbaar op verschillende schaalniveaus, sterk beeldend van opzet en praktisch doorvertaald tot op maatregelniveau. 


   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN