» Groen en bomen » - Beleidsplan
  Beleidsplan

  Een groenbeleidsplan of bomenbeleidsplan bouwt voort op de groenvisie of bomenvisie. In veel gevallen maken de groenvisie of bomenvisie echter integraal deel uit van het beleidsplan.
  Een groenbeleidsplan of bomenbeleidsplan geeft handen en voeten aan de ambities zoals deze opgenomen zijn in de planvisie. Eco Consult BV pakt dit aan door de visie op hoofdlijnen uit te werken in de vorm van diverse beleidsthema’s. Per thema formuleren wij een aantal speerpunten of beleidslijnen die de visie verder inkleuren. Iedere beleidslijn wordt kort en bondig onderbouwd en concreet vertaald naar een uit te voeren project. Zodoende beschikt u als gemeente over een aantal duidelijke ‘spelregels’ om de aanleg en het onderhoud van groen en bomen binnen uw gemeente verder uit te werken.
   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN