» Groen en bomen » - Beheerscenarios
  Beheerscenario's

  Alternatieve scenario’s voor het beheer van de openbare ruimte of een deelaspect worden over het algemeen opgesteld in het kader van een (nieuw) beleidsplan om de diverse mogelijkheden met elkaar te kunnen vergelijken en tot een strategie te komen. Niet zelden worden diverse mogelijke scenario’s voorgelegd aan het gemeentebestuur of bewoners om een definitieve keuze te maken.

  In de praktijk zijn veelal krimpende budgetten de drijfveer om mogelijke scenario’s naast elkaar te zetten om vervolgens een evenwichtige en onderbouwde keuze te (laten) maken. Eco Consult BV heeft veel ervaring met de voorbereiding, uitwerking en begeleiding van dit soort processen. Afhankelijk van de mogelijkheden en vraag van de opdrachtgever werken wij met de specifieke gemeentelijke kengetallen of putten wij hiervoor uit onze eigen databank.

  Door middel van deze aanpak geven wij antwoord op vragen als:
  • Hoeveel kunnen wij maximaal bezuinigen op het groenbeheer als CROW-niveau C geldt als ondergrens?
  • Wij moeten 150.000 euro bezuinigen op het onderhoud, welke mogelijkheden zijn er?
  • Wat levert het op of kost het ons als wij ons groenareaal ecologisch gaan beheren?
  • Welke terugverdientermijn is van toepassing als wij 10% van de beplantingen omvormen naar gazons?

  Referentieprojecten:
  Scenario's uit de diverse IBOR-plannen
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN