» Groen en bomen » - Beheerplan
  Beheerplan

  Een beheerplan heeft in eerste instantie tot doel om aan te geven hoe groenvoorzieningen en bomen duurzaam in stand gehouden kunnen worden. Streef- en eindbeelden, de wijze van uitvoering, kosten en planning zijn dan belangrijke planonderdelen.
  Een beheerplan kan ook worden gebruikt om de visie en doelen te formuleren, een (nieuwe) strategie te bepalen en alternatieve scenario’s te onderzoeken.

  Eco Consult geeft de voorkeur van deze bredere benadering aangezien juist dan de samenhang tussen beleid/visie enerzijds en de uitvoering anderzijds het beste gewaarborgd is. Onze beheerplannen zijn altijd op maat en flexibel ingericht met voor u actuele thema’s en uitgewerkt met praktische instrumenten (bijvoorbeeld beslisbomen) voor de dagelijkse uitvoering. Een beheerplan kan ook uitstekend in modules worden opgebouwd.
   
  Referentieprojecten:
  Beheerplannen Rembrandtpark, Sloterpark

  Beleidsplan groenbeheer Renkum
  Beheerplan oevers Oss
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN